Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Permanente Vorming Geweldloos Verzet 2018-2019

december 1, 2018 - juni 30, 2019

€1400

Afbeeldingsresultaat voor logo VUBInline images 1

DEZE OPLEIDING IS VOLZET

Indien je alsnog interesse hebt, kunnen we jou op de reservelijst plaatsen. Neem hiervoor contact op met bigvmail@gmail.com

 

 

Doelstelling

Geweldloos Verzet is een methodische interventie die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag. Het denkkader breidt echter snel uit en er is een evolutie van een gemanualiseerde gezinstherapeutische interventie gericht op een reductie van probleemgedrag naar een veel ruimere visie op autoriteit en hoe autoriteitsfiguren (ouders, opvoeders, leerkrachten, politiemensen, enzovoort) gezag kunnen houden of herstellen en probleemgedrag kunnen aanpakken. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verruiming van de toepassingsgebieden (psychiatrische afdelingen, residentiële voorzieningen, contextbegeleiding/crisishulp aan huis, pleegzorg, adoptie, onderwijs, kinderdagverblijven en de brede gemeenschap) en doelgroepen/gebruikers (ouders van kinderen/adolescenten met ADHD, met OCD, met een psychotische stoornis, met angststoornissen, die weigeren om naar school te gaan, verslaafd zijn aan het internet of dreigen met suïcide en ouders van jongvolwassenen met autisme of volwassenen die afhankelijk blijven van hun ouders en extreme eisen stellen).

Doelgroep

U bent klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, pedagoog of kinder- en jeugdpsychiater (in opleiding) en bent actief in de klinische praktijk. U wenst geweldloos verzet te implementeren en op maat toe te passen in uw praktijk of in de voorziening waar u werkt. U wilt tot een correcte indicatiestelling komen, kritisch en genuanceerd effecten van uw behandeling evalueren en linken leggen tussen geweldloos verzet en andere denkkaders. Dan is deze opleiding gepast voor u!

Opbouw

Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 10 dagen (8 opleidingsdagen + 2 dagen supervisie).

De cursisten leren via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking geweldloos verzet in de praktijk brengen en maken kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten.

Opleiders

De opleiders hebben ruime klinische ervaring en bijzondere expertise in toepassingen van Geweldloos Verzet bij specifieke doelgroepen en in verschillende contexten.

Programma PEV Geweldloos Verzet

Tijdens 8 opleidingsdagen wordt uitvoerig stilgestaan bij de implementatie van vier interventiegebieden in variërende contexten en bij specifieke doelgroepen, namelijk:

1. emotieregulatie, vermijden van escalaties en herwinnen van zelfcontrole;

2. gebruik van relatiegebaren

3. activeren van ondersteunende netwerken, werken met steunfiguren en organiseren en leiden van een ‘supportersmeting’

4. geweldloos verzet acties gericht tegen probleemgedrag zoals aankondiging, sit-in, telefoonronde, herstelgerichte actie, weigeren van diensten, campagne van bezorgdheid, enzovoort.

Voorts wordt geweldloos verzet geplaatst in ontwikkelingspsychologisch perspectief, wordt stilgestaan bij de neurofysiologische achtergrond van escalatieprocessen, wordt geweldloos verzet geplaatst ten opzicht van verschillende therapeutische denkkaders en wordt de stand van zaken uitgaande van empirisch onderzoek belicht.

Ook worden specifieke toepassingen behandeld waaronder: toepassingen in scholen, kinder- en jeugdpsychiatrie, residentiële voorzieningen, pleegzorg, groepsinterventies voor ouders uit de jeugdzorg, (jong)volwassenen die afhankelijk blijven en extreme eisen stellen, enzovoort.

Tijdens 2 dagen supervisie wordt uitgebreid stilgestaan bij de casuïstiek uit de eigen klinische praktijk.

Een gedetailleerd overzicht van het programma en de opleiders kan u verkrijgen via mail: bigvmail@gmail.com.

Organisatie

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van:

* het Belgisch Instituut Geweldloos Verzet: Frank Van Holen, Edward Campforts en Willem Beckers

* de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen: Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie

Getuigschrift

De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift van een permanente vorming en wordt uitgereikt door de Vrije Universiteit Brussel, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties.

Kandidaturen

Stuur uw schriftelijke kandidatuur naar bigvmail@gmail.com.

Voeg een motivatiebrief, uw curriculum vitae en een kopij van uw diploma toe.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1400€.

De opleidelingen zullen eveneens gratis kunnen deelnemen aan conferentie met buitenlandse specialist(en) dat het BIGV zal organiseren in 2019.

Verantwoordelijken voor de opleiding

  • Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
  • Frank Van Holen, Belgisch Instituut Geweldloos Verzet, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel

Meer informatie? Mail voor een gedetailleerd overzicht van het programma en de opleiders naar:  bigvmail@gmail.com.

Accreditatie voor artsen werd toegekend (6CP per opleidingsdag)

Gegevens

Begin:
december 1, 2018
Einde:
juni 30, 2019
Kosten:
€1400
Evenement Categorieën:
, , ,
Website:
www.bigv.be

Organisatoren

BIGV
VUB

Locatie

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
Brussel, 1050 Belgium
+ Google Maps