Op 12/12/2012 werd de vzw Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV) opgericht met als doel een nationaal netwerk te vormen waarbinnen de ideeën over, en het werken rond Geweldloos Verzet en de Nieuwe Autoriteit gepromoot en verder ontwikkeld worden. Het BIGV staat open voor elkeen die het gedachtegoed rond Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit vertaalt en ontwikkelt in de eigen werking.

Het BIGV werd ondertussen internationale trainingspartner van het Tel Aviv Center voor NVR Psychology van Haim Omer.

Concreet stelt het BIGV zich het volgende tot doel:

 1. Promoten en ondersteunen van de Geweldloos Verzet praktijk binnen de brede hulpverlening en in de maatschappij
 2. Organiseren van trainingen en vormingen en zo een platform bieden voor intervisie en uitwisseling van kennis en expertise rond geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
 3. Bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.

Het BIGV werkt vanuit humanistische waarden, met als leidraad en referentiekader de internationale verdragen over de rechten van de mens en over de rechten van het kind. Het BIGV werkt met respect voor en afstemming op de diversiteit in gezinnen, in cultureel, relationeel en persoonlijk opzicht, voor zover dit niet in strijd is met genoemde verdragen.

LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Frank Van Holen

Frank Van Holen

klinisch psycholoog

PhD, Pleegzorg

Annik Lampo

Annik Lampo

kinder- en jeugdpsychiatrie

UZ Brussel (VUB)

Sieska Baert

Sieska Baert

maatschappelijk werker

De Wingerdbloei, Jongerenwelzijn

Sarah Bal

Sarah Bal

klinisch psychologe, PhD

Kinder- en Jeugdpsychiatrie,
UZ Gent

Joke Dekerf

Joke Dekerf

orthopedagoge,

MFC Sint-Ferdinand

Ivan Nulens

Ivan Nulens

maatschappelijk assistent

de Wiekslag

Eline Smessaert

Eline Smessaert

klinisch psychologe

UPC KU Leuven

Carine Baele

Carine Baele

secretaris

Kinder- en Jeugdpsychiatrie
UZ Brussel

Paul Meganck

Paul Meganck

maatschappelijk assistent

Meganck-Reynaert A.O.O. Com.V.-voorheen De Wingerdbloei

LEDEN ALGEMENE VERGADERING

 • Annouri Naima
 • Baele Carine
 • Baert Sieska
 • Bal Sarah
 • Beckers Willem
 • Bots Jan
 • Boucau Valérie
 • Campforts Edward
 • De Groote Elke
 • Dekerf Joke
 • De Wit Bram
 • Hoet Jan
 • Jacobs Inge
 • Lampo Annik
 • Lamote Greet
 • Meganck Paul
 • Mertens Patsi
 • Nulens Ivan
 • Schoentjes Eric
 • Schoubben Jules
 • Smessaert Eline
 • Van den Haute Elfi
 • Van Holen Frank
 • Van Ypersele David