Recent verscheen de publicatie Geweldloos verzet (Frank Van Holen, Johan Vanderfaeillie en Bart Colson (red.)), een rijke, hedendaagse informatiebron voor iedereen die met Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit aan de slag wil gaan, evenals een naslagwerk voor professionals.

Doorheen de verschillende thema’s van het boek wordt er aandacht geschonken aan belangrijke onderwerpen en toepassingsgebieden in de ontwikkeling en implementatie van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. De auteurs gaan in op de theoretische onderbouwing van beide interventies, presenteren een literatuurstudie waarin wordt nagegaan of Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit effectieve interventies zijn en beschrijven als laatste een aantal toepassingen in de praktijk.

170 X 240 | PAPERBACK | € 25,00

ISBN 978 90 571 8852 7

Academic & Scientific Publishers VUBPRESS

ASP Editions | Keizerslaan 34 | 1000 Brussel | 02 274 06 96